Ami ma lehetetlennek tűnik, egyszer valóságot ölthet. A motiváció csodákra képes. Gondolatok a pályaorientációról. Hajrá nyolcadikosok!

Pályaorientáció. Tegyük a szívünkre a kezünket: barátságot tudtunk már kötni ezzel a gyakran emlegetett, kissé nyakatekert fogalommal? Akárhogy is hangzik, az, amit kifejez, rendkívül fontos; szülőként vagy gyerekekkel foglalkozó szakemberként muszáj időt szánni rá, érdemes beleásni magunkat a témába.

Orientálni valakit annyit jelent, mint tájékoztatni, felvilágosítani, útba igazítani. Erre van most szükség. Rengeteg diákot érint a továbbtanulás, az iskola- és pályaválasztás kérdésköre. Számukra az őszi-téli, majd a tavaszi időszak az iskolaválasztás, a felvételi jelentkezések, vizsgák és eredmények izgalmainak jegyében telik. Nagy a nyomás rajtuk. Ebben a cikkben az alapfokú oktatásban résztvevő gyerekekre fókuszálok. Mi mindennel lehet őket támogatni ebben a sorsfordító időszakban?

A tanulási vagy a pályaút tág értelmezésben már általános iskola negyedik osztályában új irányt vehet, a kisdiákok számára már ekkor megnyílik a lehetőség arra, hogy felvételizzenek valamely nyolcosztályos gimnáziumba. Ha az esélyeiket növelni szeretnék, több hónapot felölelő felvételi előkészítőn vesznek részt. Ha felvételt nyernek, mondhatjuk, jó darabig nem lesz gondjuk a pályaválasztással, a cél, hogy lehetőleg szépen teljesítsenek (igen, azok a fránya elvárások!), majd eredményes érettségi vizsgát tegyenek. Ez lesz a belépőjük ugyanis a felsőoktatási intézménybe, a nívós képzőhelyért pedig meg kell dolgozni. Annyi az előnyük az általános iskolásokhoz képest, hogy érett(ebb) fejjel kell döntést hozniuk a merre továbbról. Dönthetnek persze úgy is, hogy beérik az érettségivel, esetleg erre építve iskolai rendszerű felnőttoktatásban szereznek szakmát – korábban ezt neveztük OKJ-s képzésnek.

A hatosztályos gimnázium ugyancsak vízválasztó lehet az általános iskolások életében; ez esetben a hatodik osztályosoknak kell a felvételi procedúrán átesni. Felvételi előkészítőket a hatosztályos gimnáziumok is indítanak, de „független” oktatókkal is készülhetnek az írásbeli és a szóbeli vizsgára. Ha felvételt nyernek, ráérnek az érettségi környékén elővenni a továbbtanulás kérdéskörét. Sokan gondolják úgy, hogy a hatosztályos gimnáziumok „elszippantó” hatása gyengíti a 7. és 8. évfolyamokat, ez pedig öngerjesztő folyamat, ami azt jelenti, hogy a 6 osztályos gimnáziumra esetenként racionalitást mellőző menekülési útvonalként tekintenek a szülők. Nehéz e dilemmában állást foglalni, meggyőző példákat is lehetne sorolni az ellenkezőjére. Az iskolaváltás előnyeit és hátrányait alaposan mérlegelve, a gyermek képességeit, készségeit, a tanuláshoz és a teljesítményhez való viszonyát figyelembe véve érdemes a döntést meghozni.

Merre tovább?

És elérkeztünk a pályaorientációhoz. Az általános iskola felsőbb osztályaiban, amikor az iskola- és a pályaválasztás kérdésköre felmerül, még nagyon sok diák nem tudja meghatározni önmagát. Ők nem tudnak megnevezni olyan szakmát, tevékenységet, ami az érdeklődésükhöz, képességeikhez, lehetőségeikhez passzolna, mert bizonytalanok önmagukban. Ez a helyzet nem ismeretlen a továbbtanulás előtt álló 7., 8. évfolyamos diákok körében. Ugyanakkor köti őket a határidő, döntést kell hozni, ketyeg az óra. Ez pedig igencsak szorongató érzés. Ehhez hozzáadódik a teljesítményelvárások által kiváltott frusztráció. (Egyéb más jellegű problémákról nem beszélve.)

A pályaorientáció célja éppen az, hogy a döntéshelyzet előtt álló tanulóknak irányt mutasson, hasznos, naprakész információkat adjon át, segítséget nyújtson az esetleges elakadások leküzdéséhez.

Pályaorientációhoz köthető információkkal, programokkal sok helyen találkozhatunk az interneten böngészve. A szülők felkészülten, érző módon támogathatják ezt a nehéz folyamatot. Természetesen az iskola is beléphet támogatóként, az osztályfőnökök is szervezhetnek olyan csoportfoglalkozásokat, programokat szakemberek bevonásával, melyek a végzősök számára hasznosak, megerősítő jellegűek. A területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatoknál pedig ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadást is kínálnak a diákoknak, gyermekekkel foglalkozó szociális intézmények, civil szervezetek, alapítványok stb. is aktívak e vonatkozásban. Érdemes ezen felül a helyi, pályaválasztással kapcsolatos rendezvények felől érdeklődni, számos középiskola szervez nyílt napokat vagy mutatkozik be börzéken

Pályaorientáció az iskolában

A pályaorientációt célzó iskolai programot lehetetlenség egy 45 perces tanórai keretbe sűríteni, 2-3 alkalom lenne az optimális, de messze nem az ideális. A hasznos, praktikus tudnivalókon felül nagy hangsúlyt kell helyezni a tanulók egyéni igényeire, ez pedig nemcsak időigényes, de a gyermekkel kapcsolatos ismeretek meglétét is feltételezi. Feltételezhető, hogy aligha ismer jobban a szüleinél, a közvetlen családtagjainál és a pedagógusainál jobban valaki egy gyermeket; bevonható ugyanakkor a segítő folyamatba az iskolapszichológus és az iskolai szociális segítő („lánykori” nevén iskolai szociális munkás) is, akik szintén foglalkozhatnak a diákokkal egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés keretében. Érdemes a szülőknek élniük ezekkel a lehetőségekkel is!

Honnét informálódnak a továbbtanulók?

Egy korábbi, 7378 fő bevonásával készült kutatás szerint az alábbi négy „információforrás” segíti leginkább a tanulókat: rendezvények (1134 fő), internet (1128), barátok/kortársak (1102), szülők (975). A barátok/kortársak kapcsán érdemesnek tartom megjegyezni: egyrészt az eredmények alapján úgy tűnik, nagyobb a befolyásuk (ráhatásuk), mint a szülőknek, másrészt pedig óvatosan kell a baráti tanácsokkal bánni, mert a visszájára is elsülhet. Lehet, hogy adott iskolatípus ideális a gyermekem barátjának, de a gyermekemhez egyáltalán nem illik. Az említett kutatás rámutat arra is, hogy sem a pályaválasztási szakembereket, sem az osztályfőnököket nem tekintik kiemelten jelentős információforrásnak a közoktatásban tanuló diákok. Ez sajnálatos. Közülük mindössze 354-en jelölték meg, hogy meghatározó számukra az osztályfőnök által nyújtott információ; ennél sokkal többen, 616-an jelölték meg a szaktanárokat. A pályaválasztási szakembereket pedig mindössze 382-en tartották fontos segítségnek.

Lásd át az iskolarendszert!

Az alapkiindulás, hogy a gyermek tisztában legyen az iskolarendszer felépítésével. Ezzel kapcsolatban nagy változás, hogy a 2020/2021. tanévtől átalakult az iskolai rendszerű szakképzés szerkezete, a szakgimnáziumok technikumként, a szakközépiskolák szakképző iskolaként működnek tovább. A technikumokban a képzés ötéves lesz, a végén a diákok érettségit és technikusi szintű szakképesítést kapnak. A szakképző iskolákban az oktatás három évig tart majd, és szakképesítés megszerzésével zárul (érettségi nincs). Emellett iskolai rendszerű felnőttoktatásban lehet majd szakképesítést szerezni. Az eddigi Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megszűnt. Szakmajegyzék van helyette. A Szakmajegyzékben 2021. október 1-jén 181 szakma szerepel.
A Szakmajegyzék a www.nive.hu weboldalon megtalálható. Érdemes alaposan áttanulmányozni, a táblázatban fel van tüntetve az is, hogy hány év alatt lehet az adott szakmát megszerezni. A képzési idő attól függ, hogy az illető rendelkezik-e érettségivel. Akinek nincs érettségije, csupán alapfokú képesítéssel rendelkezik, számára a képzés hosszabb ideig tart, ami szakmánként változó 3-6 évet jelent.

Apropó, nive.hu! Ha már erre járunk, az egyik aloldalát, a Pályaorientációs Portált is érdemes végigolvasni!

Egy kis statisztika: népszerűek a szakmát adó iskolák

A nyolcadikosok többsége 2020-ban is gimnáziumba jelentkezett, de a legtöbben valamelyik technikumba jutottak be. Az elsőhelyes jelentkezések alapján 2020-ban is a 4 és az 5 osztályos gimnáziumok voltak a legnépszerűbbek – ezekbe az intézményekbe több mint 35 500-an szerettek volna bekerülni. Hasonlóan népszerű volt a technikumi képzés is: 35 125-en jelentkeztek első helyen, és majdnem 16 ezren adták be a jelentkezésüket szakképző iskolába. A szakmát tanuló diákok száma jóval magasabb volt, mint a gimnáziumi képzést kezdők száma. (forrás)

Ismerd meg önmagad!

Az egyéni képességek és igények feltérképezéséhez pedig segítségül hívható a pom.oktatas.hu honlapon elérhető 3 féle online kérdőív valamint 1 feladatsor. A tesztet minden nyolcadikos diáknak kötelező kitöltenie. Az eredményeket csak a tanuló láthatja. Jó esetben megosztja a szüleivel vagy a pedagógusaival…

Regisztrációt követően lehet a teszteket kitölteni. A kérdőívek a következők:

Érdeklődés kérdőív

74 kérdésből áll.

Kompetencia kérdőív

62 kérdésből áll.

A továbbtanulás szempontjából fontos képességeket méri fel.

Olyan meghatározásokra kell a megadott három válaszlehetőség közül (kevésbé vagyok jó benne, inkább jó vagyok benne, nagyon jó vagyok benne) egyet megjelölni, mint:

Költözésnél, rámoláskor 5–10 kg-os tárgyakat felemelni.

Elfogyott a kenyér, és az otthon található élelmiszerek közül olyat keresni, ami helyettesíti.

Egy versenyre benevező csoportnak eredeti, rájuk illő nevet találni.

Sorban álláskor barátságosan szólni az elém furakodónak, hogy álljon mögém, mert én következem.

Több különböző dolgot egyszerre végezni (pl. főzés/barkácsolás közben beszélgetni).

Tárgyakat képzeletben elforgatni.

Leárazáskor kiszámolni, hogy a kedvezménnyel mennyi pénzt takaríthatok meg.

Rendezni a helyzetet, ha összeveszek egy barátommal.

Kitalálni, hogyan fér bele egy szombati napba 3-4 program.

Használati utasítás lényegét megérteni.

Otthon felejtett lakáskulcs esetén gyors megoldást találni a kialakult helyzet áthidalására. 2-3 órát állni egyhuzamban.

Egyértelműen megfogalmazni a gondolataimat.

Nagyobb, zegzugos épületben megtalálni a megfelelő kijáratot. stb.

(Igen, kitöltöttem a tesztet én is, kíváncsian várom az eredményeket… Még a végén kiderül, hogy pályát tévesztettem.)

Személyes tulajdonságok kérdőív

Ez a kérdőív a pályaválasztás szempontjából fontos személyes jellemzőket térképezi fel. 

MTMI-feladatsor

Ez a teszt a matematika, informatika, műszaki és természettudományokhoz szükséges készségeket vizsgálja. A kitöltésre 45 perc áll rendelkezésre.

Ebből is mutatok egy feladatot: „Bella 2 üveg kávéport vett. Az egyik koffeinmentes, a másik koffeint tartalmaz. Édesanyja napi két kávét iszik a koffeint tartalmazó kávéból, egy kávéhoz két kiskanál kávét használ. Nagymamája napi egy kávét iszik a koffeinmentes kávéból, amihez egy kiskanál kávét használ. Egy üvegben kb. 100 kiskanálnyi mennyiség van. Nagyjából hány csésze kávét isznak meg ketten (anya és nagymama), mire elfogy az anya kávéja? Kattints a helyes válasz jelére!”

A 3 kérdőív kitöltése egyenként kb. 15-20 percet vesz igénybe, de ezeknél nincs időkorlát megadva. A honlap Eredményeim menüpontja listázza a válaszok alapján a kitöltőhöz illő foglalkozásokat; az Én és a szakmák oldal is érdekes visszajelzést adhat.

***

A 12-15 éves korosztály számára készített rangsorolási technikával dolgozó pályaorientációs kérdőívek jellemzően 11 érdeklődési irányt vesznek figyelembe:

• Szabadidőt kellemesen eltölteni
• Biológiával foglalkozni
• Irodalom, nyelvek iránti fogékonyság
• Adminisztrációval, politikával foglalkozni
• Szociális (társadalmi) tevékenységekkel foglalkozni
• Természettudományokkal foglalkozni
• Matematikával foglalkozni
• Művészettel foglalkozni
• Sporttal foglalkozni
• Zenével foglalkozni
• Közgazdaságtan iránti fogékonyság

Az általános iskolás tanulók számára nyújtott pályaorientáció fontos területe az önismeret feltérképezése és fejlesztése, az egyéni adottságok, tulajdonságok képességek és a szociális kompetenciák (vagyis a másokhoz való kapcsolódás jellemzői), a tanulási stílus mentén.

Nyomtatható kérdőív 4 nagy érdeklődési terület feltérképezéséhez >>

Merj nagyot álmodni! 

A magam részéről rendkívül fontosnak tartom a jövőkép vizionálását célzó imaginációs technikák beépítését is, aminek a mottója: „Álomkarrierem”. Vagy: „Merek nagyot álmodni!” Ezek is jó kiindulási alapot adnak egy-egy segítő beszélgetéshez. Ha a lehetőségekhez képest túl nagyok az elvárások, a cél megvalósíthatatlannak tűnik, a realitás talaján, cselekvési terv felvázolásával, támogató módon, mederbe tudjuk igazítani a vágyakat. Egyébként pedig: ami ma lehetetlennek tűnik, egyszer valóságot ölthet. A motiváció csodákra képes!

 

hirdetés
0 válaszok

Ide írhatod a véleményed!

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

5 − öt =

hirdetés