Mit takar a kisiskolások első félévi szöveges minősítése? Megnéztük az elsős ellenőrzőt

Véget ért a téli szünet, 2017. január 3-án kezdődnek a dolgos mindennapok. A tanítási év első féléve január 20-ig tart; az általános és középiskolások legkésőbb január 27-ig megkapják a félévi bizonyítványukat, ami az elsősöknél szöveges értékelést jelent. Mit takar ez a minősítés? Megnéztük az ún. tájékoztató füzetben, a kisiskolások füzetméretű ellenőrzőkönyvében. Nincs osztályzás, de mint az alábbiakban látható, a gyerek teljesítményét alaposan kiértékelik. 

iskola600

Magatartás

Társaival: barátságos – együttműködő – közömbös – gyakran kerül konfliktusba – segítőkész – nem segítőkész

Közösségben: aktív – passzív – zárkózott – kezdeményező – hátráltató – konfliktust okozó. 

Felnőttekhez: udvarias – tisztelettudó – közvetlen – tartózkodó – bizalmatlan

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

Szorgalom

Munkáját: önállóan – kevés segítséggel – kizárólag segítséggel végzi

Probléma esetén: segítséget kér – nem kér segítséget

A közösségi munkát: ötletekkel segíti – utasításra teljesíti – gyakran hátráltatja

Tanulmányi feladatainak teljesítése: pontos, hiánytalan – ritkán hiányos – gyakran hiányos

Tanítási órákon: figyel – nem figyel – sokat jelentkezik – mással foglalkozik – a többiekkel együtt halad – a többiektől gyakran lemarad

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

Magyar nyelv és irodalom

Beszéd: tiszta, érthető – a ………. hang képzése bizonytalan, a ………… képzése hibás

Szóbeli kifejezőkészsége: korosztályának megfelelő – korosztályáénál gyengébb

Olvasás: A tanult betűk felismerése és olvasása: biztos – bizonytalan – tévesztő

Olvasása: folyamatos – szótagoló – betűző

A szavakat, rövid mondatokat: megérti – csak segítséggel érti meg – nem érti meg

Az olvasott szöveg tartalmát: pontosan – pontatlanul – csak segítséggel – segítséggel sem mondja el

Írás: Ceruzafogása: megfelelő – bizonytalan

Vonalvezetése, írásmozgása: biztos – bizonytalan

Füzetvezetése: tiszta – rendezett – rendezetlen

Betűismerete: biztos – bizonytalan – gyakran tévesztő

Írásának tempója: megfelelő – lassú – kapkodó

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

Matematika

Számfogalma: biztos – bizonytalan

A számok tulajdonságainak felismerésében és megnevezésében: önálló – segítséget igénylő

Tájékozódása a számegyenesen: jó – pontatlan

A tanult matematikai jelek (<, >, =) ismerete és alkalmazása: biztos – bizonytalan

A 10-es számkörben műveletet: önállóan – kevés segítséggel – sok segítséggel tud elvégezni

Csökkenő és növekvő sor felállítására: önállóan – segítséggel – segítséggel sem képes

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

Környezetismeret

A tanult napok, hónapok és az évszakok neveit: ismeri – nem ismeri

Néhány ház körül és erdőben élő állatot, növényt: meg tud nevezni – nem tud megnevezni

A helyes tisztálkodás szokásait: ismeri – nem ismeri – alkalmazásukban bizonytalan

Megfigyelései: pontosak – felületesek – pontatlanok

Az összefüggések felismerésében: önálló – segítségre szorul

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

Ének-zene

A tanult dalokat el tudja énekelni: önállóan – segítséggel – csoportban

A dalokat: szívesen – csak biztatásra énekli

A hallás után, egyszerű ritmus visszaadására: képes – bizonytalan – nem képes

A közös éneklésben, dalos játékokban: szívesen – vonakodva vesz részt

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

Rajz és vizuális kultúra

A rajz és festés iránti érdeklődése: élénk – mérsékelt – közömbös

Munkáját: önállóság – ötletszerűség – segítségvárás jellemzi

Az eszközöket: jól – megfelelően – bátortalanul használja

Színhasználata: változatos – egyhangú

A rajzfelület kitöltésére: törekszik – nem törekszik

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

Technika és életvitel

Munkái: szépek – igényesek – pontosak – gyakran pontatlanok

Az eszközökkel és az anyagokkal: ügyesen – biztonságosan – bizonytalanul bánik

Kézügyessége: kiváló – jó – korának megfelelő – koránál fejletlenebb

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

Testnevelés

Az órákon, foglalkozásokon: aktív – együttműködő – közömbös

Erőnléte, állóképessége: kiváló – korának megfelelő – csak kis terhelést bír

A szabályokat: önként, pontosan – csak utasításra – ritkán utasításra sem tartja be

Mozgása: harmonikus – összerendezett – koordinálatlan

Különösen ügyes: …………..

(A pedagógus rövid szöveges értékeléssel egészítheti ki a minősítést.)

A tanító/osztályfőnök egyéb tantárgyakról szóbeli minősítést adhat, végül megjegyzéseket tehet.

A félévi minősítés zárása:

A ….. tantárgyból dicséretes teljesítményt nyújtott. A második félévben …. tantárgyból fokozott segítséget igényel.

hirdetés
0 válaszok

Ide írhatod a véleményed!

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

egy × négy =

hirdetés