Logopédiai gyakorlatok ovisoknak – Beszédfejlesztő feladatok otthonra 1.

Az óvoda utolsó évében minden intézményben sor kerül az iskolaérettségi vizsgálatra. A vizsgálat részét képezi – több más mellett – a logopédiai szűrés, a nyelvi készségek felmérése. (Nézik emellett a gyermek mozgásfejlettségét, szociális érettségét, logikai képességeit is.) Általánosságban elmondható, hogy minden csoportban akadnak gyerekek, akiket logopédiai foglalkozás keretében fejleszteni szükséges, általában azért, mert bizonyos hangzókat nem tudnak tisztán kiejteni vagy rosszul artikulálnak. Segíthetjük a gyermek fejlődését, a logopédus munkáját! Érdemes otthon is beiktatni néhány feladatot – ehhez nyújt segítséget az alábbi összeállítás.

Ebben az életkorban még elég gyakori gyerekeknél a zártszájas beszéd, az ún. renyhe artikuláció, a zöngés mássalhangzók helytelen képzése. Sok esetben beszédértés, beszédészlelés terén is elmaradást mutatnak a gyerekek. Öt év alatt korainak számít a logopédiai fejlesztés, ugyanis a gyerekek nagyjából öt éves korukra válnak éretté ahhoz, hogy megértsék és elvégezzék a beszédjavító gyakorlatokat. Természetesen a mondókák, a versek, a rigmusok korai életkortól kezdve ajánlottak, gazdagítják a szókincset, segítik a beszédértés, beszédkészség fejlődését.

Az ovis logopédiai foglalkozásokra hetente egy-két alkalommal kerül sor; kifejezetten élvezetesek, a szakemberek különféle játékos fejlesztő gyakorlattal tartják ébren a gyerekek figyelmét. A gyerekek házi feladatokat is kapnak, így a szülők nyomon tudják követni, mi történik egy-egy óra keretében. A foglalkozások egyik sajátossága, hogy tükör előtt zajlanak; a gyermek látja magát a gyakorlatok végrehajtása közben. Ez egyrészt nagyon szórakoztatja, másrészt segít tudatosítani, hogy a szép kiejtéshez elengedhetetlen a nyelv – mint érzékszerv – megfelelő használata és a helyes artikuláció.

Az óvodai logopédiai foglalkozás akkor lehet igazán hatékony, ha a gyermek odahaza is végez gyakorlatokat – érdemes minden nap néhány percet szánni erre!

 

Alapgyakorlatok

Tükör előtt gyakoroljuk az alábbi hangzók kiejtését – egy papírlapra le rajzolhatjuk nekik segítségként az egyes hangzókhoz társítható dolgokat (ld. zárójeles rész).

UI-UI (malac)

OÁ-OÁ (baba)

IÁ-IÁ (csacsi)

ÁÚ-ÁÚ (farkas)

HÁP-HÁP (kacsa)

A nyelvtornáztatás fontos része a korai logopédiai fejlesztésnek, érdemes erre minden nap néhány percet szánni!

Nyelvtornáztatás – feladatok

Hegyes nyelv vízszintes mozgása előre-hátra.

Hegyes nyelv vízszintes mozgatása jobbra-balra, szájzugig.

Hegyes nyelv vízszintes mozgatása jobbra balra a szájtéren belül.

Hegyes nyelv függőleges mozgatása a szájtéren kívül.

A nyelv körkörös mozgatása a szájtéren belül – a felső és alsó fogsor végigsimogatása.

Laposra formált nyelv emelése, jobbra-balra mozgatása a felső, majd az alsó fogsor mögött.

Rajzos feladatok

Rajzoltassunk a gyermekkel sok-sok olyan dolgot, amelyek nevében a sz, z, s, zs stb. hangzó szerepel. Egy-egy hangzónak szánjunk legalább egy teljes A/4 méretű papírlapot.

Állítsunk össze feladatlapokat!

Rajzoljunk egy papírlapra minél több tárgyat, és kérjük meg a gyermeket, színezze ki azokat, melyekben a sz, z, s, zs stb. hangzó szerepel. A papírlapon látható tárgyakat fel is olvashatjuk nekik, a feladat: tapsoljon, ha hallja valamelyik szóban a sz, z, s, zs stb. hangzót (a feladat többkörös, mindig egy hangzót kell felismernie).

Folytatjuk

 

hirdetés
0 válaszok

Ide írhatod a véleményed!

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

tizenegy − tíz =

hirdetés