Béke és nyugalom, rend és függetlenség, alkalmasság és becsületesség. Pozitív életszemlélet finn módra: SISU. Könyvismertető

Hygge (dán), lykke (dán) lagom (svéd), s most a SISU a finnektől.

Skandináv életmód, társas kapcsolatok, munka és szabadidő egyensúlya, harmónia és kiegyensúlyozottság, lakberendezés, takarékosság, zöld gondolkodásmód, fenntarthatóság – témák, amelyek Joanna Nylund könyvében fontos szerepet kapnak.

Mi az a SISU?

Ez a négy betű egy nehezen megfogalmazható életszemléletet jelöl, amelyben együtt van jelen a kurázsi, a rugalmasság, a határozottság, a szívósság és a kitartás – olyan tulajdonságok, amelyek nem csupán egy nemzet sorsában játszottak szerepet, de a finnek életét napi szinten határozzák meg.

Finnország rendre az élen végez azokban a nemzetközi kutatásokban, amelyek azt vizsgálják, hogy a föld népei közül melyik mennyire boldog. Ez a nagy­jából öt és fél milliós ország a kontinens északkeleti szegletében a maga csöndes, visszafogott módján meghatározóan járult hozzá Európa arculatának alakításához.

Nemigen lehet dicsekvésen kapni a finneket, mivel az önfényezést különösen civilizálatlan viselkedésnek tartják. Ha valaki megkérdez egy finn embert, mitől lett sikeres nép a finn, vállrándítás kíséretében valószínűleg olyasmit fog mormolni, hogy szerinte nem beszélhetünk sikerről. Ám akik a SISU-nak tulajdonítják a sikerességünket, azok jó nyomon járnak. Vagyis titkon büszkék vagyunk arra, hogy van bennünk SISU.

A béke és a nyugalom, a rend, a függetlenség, az alkalmasság és a becsületesség mind fontos tényező számunkra, s a legújabb felmérésekben „a természetben töltött idő” is bekerült a leggyakoribb boldogságfaktorok közé.

A finnek eszményképeit máig meghatározza az örökös szűkölködés és az, hogy barátságtalan természeti környezetben kell boldogulnunk. Ennek fényében érthetőbb, hogy a ma már elérhető kényelem ellenére a finnek jó része miért nem törekszik komfortosítani a nyaralóját, és megmagyarázza kettős viszonyulásunkat a finnországi időjáráshoz is, amit egyszerre imádunk és utálunk. Finnország számos alkalommal építette fel és formálta újra a jövőjét. 

A SISU jelentése, és ami nem tartozik bele

A finn nyelvben legalább ötszáz éve gyökerezett meg a SISU fogalma. A szó szoros értelmében véve a beleket, zsigereket jelenti (sisus vagy sisälmykset). Ez a képzettársítás feltehetően abból az ősi hiedelemből fakad, hogy a has az erőközpontunk, illetve eltökéltségünk forrásvidéke.

A SISU sokféle dolgot jelent. A szó jelentését szinte lehetetlen pontosan meghatározni. A magyar nyelvben talán a kurázsi áll hozzá a legközelebb, bár az igen sokrétű jelentésű finn SISU szó a sztoikus eltökéltségtől a merészségen, a bátorságon és az akaraterőn át a szívósságig és a rugalmasságig számos jellem­vonást egyesít.

A SISU cselekvésközpontú gondolkodást jelent: akkor lép működésbe, amikor az ember a képességeit látszólag meghaladó nehézséggel száll szembe. Olyankor hívjuk
elő, amikor a balsors és az ellenszél már feladásra kény­szerítene bennünket, s csupán a kurázsinkon múlik, hogy kitartunk-e.

Aki felfedezi és előhívja magában a SISU-t, az:

• bátran és eltökélten tud szembenézni az élet kihívásaival
• jobban érzi magát a bőrében és megtalálja a belső középpontját
• magabiztosan kommunikál és hatékonyan oldja meg a konfliktusokat
• kitartóbb és testileg fittebb lehet
• szívélyes és a stresszt jól tűrő, ellenálló gyerekeket nevel
• következetesen cselekszik és kiáll azért, amiben hisz

Az északi országok valódi megértéséhez tisztában kell lennünk azzal, hogy mennyire komolyan veszik az egyenlőség kérdését.
A múltban az összes északi állam a mezőgazdasági termelésre rendezkedett be, s az igen zord környezet miatt már kezdettől fogva keményen kellett dolgozniuk a nőknek is.

1906-ban Finnország volt az első, ahol engedélyezték, hogy nők is választhassanak és jelöltként megmérettessék magukat. Manapság a finnországi nők jellemzően teljes állásban dolgoznak, és arra is lehetőségük van, hogy a legteljesebb mértékben szerepet vállaljanak az ország politikai és gazdasági életében. Az egyenlőség a finn nemzet sikerének egyik kulcsa. Ugyanígy meghatározó tényező a családi és egyéb kapcsolatokon belüli egyenes, nyílt kommunikációban.

Joanna Nylund SISU – Pozitív életszemlélet finn módra

Kossuth Kiadó 2018, 160 oldal, ISBN: 97896309913602018

Fordító: Medgyesy-Töreky Flóra, Medgyesy Zsófia

Itt rendelhető >>

hirdetés
0 válaszok

Ide írhatod a véleményed!

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

tizenhét − 8 =

hirdetés