Értünk egymás nyelvén? Kommunikáljunk úgy a gyerekkel, ahogy az ő alkatának megfelel! A 4 jellemző szociális stílus

Tudjuk, hogy a gyerekek különböznek, és azt is, hogy a harmonikus szülő-gyermek, pedagógus-gyermek kapcsolat kulcsa az értő, érző kommunikáció. Ha szót akarunk érteni a gyerekekkel, valamennyire ismernünk is kell őket. Ha saját gyerekről van szó, ez alapfeltétel.

Már egészen korai életszakaszban megfigyelhetők az alkati sajátosságok; jellemző, hogy a gyerekek másként viselkednek otthon, és másként a kortárs közösségekben. A személyiségjegyeken túl minden gyereknek van rá jellemző szociális stílusa.

A szociális stíluson alapuló nevelés lényege, hogy olyan módon kommunikálunk a gyerekkel, ami az ő veleszületett alkatának megfelel. Így sokkal könnyebben megérthetjük egymást.

David Merill és Roger Reid amerikai pszichológusok négy szociális stílust különítenek el a gyerekek önérvényesítő képessége és érzelmi reakcióik alapján. Szociális stílusunk gyerekkorban alakul ki, s míg a személyiségvonások egy része az évek múlásával változhat, a szociális stílusra jellemző egyfajta állandóság, vagyis ahogy a társas kapcsolatokban gyerekként általában működtünk, az felnőttkorban sem változik jelentősen.

Mint arra Kádár Annamária is felhívja a figyelmet a Mesepszichológia a gyakorlatban c. könyvében, szülőként vagy pedagógusként fontos belátnunk, hogy a gyerekeknek vannak olyan vonásai, amelyeket a legnagyobb igyekezettel sem változtathatunk meg. És nincs is erre szükség! Célravezetőbb, ha elfogadjuk ezeket a sajátosságokat és ezek mentén segítjük őket.

Szociális stílusok

Az elemző

Az elemző típus magának való gyereknek tűnik, csendes, nehezebben találja fel magát újoncként egy csoportban, és nehezebben is alkalmazkodik a változásokhoz. Kissé rugalmatlannak és döntésképtelennek tűnhet, pedig csak időre van szüksége a feloldódáshoz. Visszafogott, igyekszik megfelelni a szabályoknak, szívesen elmerül egy-egy tevékenységben, közösségben visszahúzódóbb, nehezen fejezi ki az érzéseit, nem hívja fel magára a figyelmet – ő az ún. jó gyerek. Erősségei: precíz, kitartó, szorgalmas, elmélyült. Kapcsolataiban ragaszkodó, általában lehet rá számítani. 

A kulcs hozzá a türelem. Nem szerencsés ráerőltetni olyan tevékenységeket, melyektől idegenkedik, nehezen viseli, ha sürgetik, elvárásokkal ostromolják. Szereti a rítusokat, az állandóságot és a kiszámíthatóságot – ne vonjuk meg tőle ezeket! Mindent magyarázzunk el neki, s bár nem feltétlenül kezdeményezi, fontos számára a kommunikáció.

A kontrolláló

Dirigens típus, aki imád irányítani és előszeretettel osztja le a feladatokat / szerepeket a többieknek. Szereti, ha a dolgok úgy történnek, ahogy ő azt elképzelte, és a véleményét nyíltan közli is. Kiharcolja a dolgokat, eleinte csak inkább önmagának, később azonban hangadóként közösségi szinten is képes az érdekérvényesítésre. Bizonyos értelemben öntörvényű. Magabiztos, kezdeményező, munkál benne a versenyszellem. Általában könnyen kivívja közösségben a vezető pozíciót. Munkál benne a harcos igazságérzet (szubjektív, objektív mérce szerint is), de a mélyebb érzéseit ritkán mutatja ki; hajlamos harsánysággal leplezni, ami igazán mélyen érinti. Jellemző rá, hogy csak az intenzív érzelmeket – düh, harag – tudja nyíltan kimutatni.

A szabálykövető magatartást, az együttműködésre való képességet kell erősíteni benne. A szarvait nem szabad keménykedéssel letörni, lépésről lépésre, következetesen kell rávezetni a társas együttélés szabályaira. Ha dicséretet kap, az elismerés mögött valós teljesítmény álljon. Határozottságra van szükség, célok kijelölésére és következetességre.

A promoter

Ő az, akivel mindig történik valami – minden lében két kanál – hűbelebalázs típus. Bőbeszédű, locsifecsi, szereti, ha pezseg az élet körülötte, s gondoskodik is arról, hogy így legyen. Szívesen feszegeti a határokat, nem szeret és nem is tud a háttérben maradni. Társaival könnyen szót ért, együttműködő, remek játszótárs, de szeret provokálni, nem mindig tudja meghúzni a határokat, s ebből adódnak konfliktusai. (Néha annyira szórakoztató, hogy az már bántó.) Kreatív, tele van ötletekkel, rugalmas és könnyen alkalmazkodik. Szétszórt, hajlamos elhamarkodni a dolgokat, nehezen viseli az egyedüllétet, a monotonitást. 

Arra kell ösztönözni, hogy ne csapja össze a dolgokat, segíteni kell abban, hogy összeszedettebbé és kitartóbbá váljon, valamint a túláradó érzelmeit kontrollálni tudja. Szabálykövető magatartásra inkább játékosan, mint szigorral lehet rávezetni. Kulcs hozzá: a kreativitás, a humor, a bizalom, a motiválás. Mivel a változatosság gyönyörködteti, egészséges kereteken belül gondoskodjunk ezen igényéről. 

A fenntartó/támogató

Igazi tyúkanyó típus (fiú is lehet!), aki a társait szeretettel terelgeti, a felnőtteket szívesen segíti. Barátságos, nyíltan kimutatja az érzelmeit, igyekszik mindenki kedvében járni. Könnyen barátkozik és barátságai általában hosszú távra szólnak. Jó partnere a felnőtteknek is. Szabálykövető, és összeszedett, de hajlamos a saját igényeit háttérbe szorítani. Meg kell tanulnia meghúzni a határokat, és azt, hogy nem kell mindenáron megfelelni másoknak. 

Azzal segítünk neki a legtöbbet, ha partnerként kezeljük és megkíméljük a heves érzelmi kirohanásoktól. Nem mindig egyértelmű, hogy mennyire érzékeny, pedig sok mindent a szívére vesz. Fontos, hogy beszélni tudjon az érzéseiről. Érzelmeit szereti kimutatni, fontos számára a szoros testi kontaktus (ölelés, simogatás, bújás).

Felhasznált irodalom: Kádár Annamária – Kerekes Valéria: Mesepszichológia a gyakorlatban, www.kulcslyukkiado.hu

 

 

hirdetés
0 válaszok

Ide írhatod a véleményed!

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

4 + öt =

hirdetés